Examples of projects and implementation of websites

Prezent dla Gdańska

Zakres prac:

  • projekt graficzny
  • kodowanie szablonu