Examples of projects and implementation of websites

Visiton

Zakres prac:

  • kodowanie szablonu
  • dostosowanie komponentu DJ-Classifieds do wymagań szablonu

Zobacz online